Skip to main content

Bunuh Diri dalam Pandangan Islam dan Aga...

bunuh diri dalam pandangan islam

Dewasa ini, beberapa media memberitakan tentang sejumlah manusia yang sengaja mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa hukum bunuh diri dalam pandangan Islam? Bolehkah? KEHIDUPAN manusia yang dijalani ini bukanlah hak milik pribadinya. Sebab apa yang ada pada diri manusia, hakikatnya hanyalah titipan sementara Allah Swt. Karena itu, tidak boleh titipan ini diabaikan, apalagi dilepaskannya dari hidup […]

Karakteristik dan Keistimewaan Ahlussunn...

karakteristik dan keistimewaan ahlussunnah wal jamaah

Setiap kelompok dalam Islam hampir semuanya mengklaim sebagai ahlussunnah wal jamaah. Benarkah klaim mereka? Apa saja karakteristik dan keistimewaan ahlussunnah wal jamaah?   Makna As Sunnah SECARA etimologi, As Sunnah  berasal dari kata “sanna yasinnu-yasunnu sannan-masnuun” yaitu yang disunnahkan. Sedang “sanna amr” artinya menerangkan (menjelaskan) perkara. As Sunnah juga mempunyai  arti “Ath Thariqah” (jalan/metode/pandangan hidup) dan […]

Agar Shalat Menjadi Khusyuk

agar shalat menjadi khusyuk

Gerakan dan bacaan shalat belum cukup membuat shalat seseorang diterima. Selain kedua hal itu, seseorang harus melakukannya secara khusyu’. Bagaimana agar shalat menjadi khusyuk?  *** IBADAH shalat tidak hanya terdiri dari gerakan-gerakan dan bacaan yang harus ditunaikan demi terpenuhinya rukun dan syarat sah shalat. Pemenuhan gerakan dan bacaannya saja belum cukup agar shalat bisa diterima […]

Berkata Baik atau Diam Bukti Sempurnanya...

berkata baik atau diam

Sejarah mencatat, betapa banyak orang yang hancur kehormatannya gegara perkataannya. Oleh karena itu, sejak mula Islam mengajarkan untuk berkata baik atau diam untuk menjaga kehormatan umatnya. Bagaimana ajaran ini disyariatkan?  *** BELAJAR dari sejarah kehidupan Rasulullah saw. yang mulia, ajaran Islam telah sangat detail memperhatikan persoalan keummatan. Salah satu yang disyariatkan adalah adab menjaga lisan.[i] Hal […]

Suap-Menyuap dalam Pandangan Islam

suap-menyuap dalam pandangan islam

Praktik suap-menyuap bukanlah hal baru. Kejahatan keji ini sudah terjadi sejak lama. Islam kemudian mensyariatkan larangannya. Bagaimana suap-menyuap dalam pandangan Islam? *** Makna Suap-Menyuap dalam Pandangan Islam DALAM bahasa Arab, suap-menyuap atau sogokan diistilahkan dengan risywah. Kata risywah itu sendiri berasal dari kata rasya’ yang berarti “tali yang menyampaikan timba ke air”.[i] Secara terminologi, suap-menyuap […]

Makna Ulil Amri Menurut Al Quran dan Par...

ulil amri menurut al quran

Selain kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw., setiap muslim diwajibkan menaati ulil amri. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri? Apa makna ulil amri menurut Al Quran? *** SECARA bahasa, ulil amri (ulu al amr) terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al–amr. Ulu adalah kata jamak yang berarti “mempunyai”. Sementara itu, al-amri artinya “urusan”; atau al-amr berarti perintah. […]

Dalam Hal Apa Kita Harus Bersabar dan Me...

dalam hal apa kita harus bersabar

Sabar adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan Islam. Dalam praktiknya, kesabaran diperlukan dalam banyak hal. Dalam hal apa kita harus bersabar?   ***  DALAM kehidupan manusia, Allah Swt. menguji manusia dengan kesusahan, kesenangan, sehat, juga sakit yang datang silih berganti. Semua itu diberikan untuk mengukur tingkat keimanan seorang hamba. Apakah hamba tersebut sabar menghadapi […]

Keutamaan Shalat Sunnah Dhuha

keutamaan shalat sunnah dhuha

Shalat sunnah dhuha tengah menjadi tren. Shalat ini dipercaya berkaitan dengan bertambahnya rezeki pelakunya. Benarkah? Apalagi keutamaan shalat sunnah dhuha? *** SHALAT DHUHA merupakan salah satu shalat sunnah yang dianjurkan (sunnah muakad). Hal demikian sebagaimana disampaikan dalam hadits berikut. [i] “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. berpesan kepadanya agar mengerjakan tiga hal: Puasa tiga hari […]

Perseroan dalam Islam, Landasan Syariah ...

perseroan dalam islam

Sebagai sebuah agama superlengkap, Islam ternyata mengandung ajaran sistem perekonomian khas, termasuk perseroan. Bagaimana memahami perseroan dalam Islam? *** ISLAM telah membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang mubah. Islam juga membolehkan penganutnya untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli dengan cara mudharabah. Begitu juga, Islam memberi perkenan kepada para pemilik modal untuk […]